Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Шосткинської міської ради «Про програму розвитку малого та середнього підприємництва Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки.»

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Шосткинської міської ради  «Про програму  розвитку малого та середнього підприємництва Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки.» 

 

Шосткинська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Шосткинської міської ради Про програму  розвитку малого та середнього підприємництва Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки. 

Проект рішення буде  розміщений на офіційному сайті Шосткинської міської ради (www.shostka-rada.gov.ua )

Даний проект рішення підготовлений з метою забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня офіційного оприлюднення цього проекту за адресою: м.Шостка. вул.Садовий бульвар, 14, каб. 27/1, відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради, e-mail:shsotka_ekonom@ukr.net.

 

ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ  VІI  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  (проект)

 

    __________                                      Шостка                               

 

 Про програму  розвитку

малого та середнього

підприємництва Шосткинської

міської об’єднаної

територіальної громади

на 2019-2022 роки. 

 

 

 

Керуючись ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА:  

 

1.Затвердити  програму розвитку малого та середнього підприємництва Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки (додається ).

2. Галузевим управлінням та відділам міської ради, відповідальним за виконання програми розвитку малого та середнього підприємництва Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки, прийняти до виконання намічені заходи.

3. Відділу торгівлі та підтримки підприємництва щоквартально здійснювати моніторинг виконання заходів, запланованих програмою розвитку малого та середнього підприємництва Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки.

4. Організацію виконання даного рішення покласти на  керуючого справами виконкому Кравченко О.М.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань торгівлі, побутового обслуговування та підприємницької діяльності Шосткинської міської ради.

 

Додаток до рішення

сесії VII скликання

від                      .

 

Програма

розвитку малого та середнього підприємництва

Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шостка 2019


1. ПАСПОРТ

Програми розвитку малого та середнього підприємництва Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки (далі – Програма)

 

1. Ініціатор розробки програми

Шосткинська міська рада

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розробку програми

Розпорядження міського голови                            від 12.02.2019 №13-ОД «Про створення робочої групи з розроблення проекту Програми розвитку малого та середнього підприємництва Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки»

3. Розробник програми

Виконком Шосткинської міської ради, відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради

Рада підприємців при виконавчому комітеті Шосткинської міської ради

4. Співрозробники програми

Рада підприємців при виконавчому комітеті Шосткинської міської ради

5.Учасники програми

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради, ЦНАП міста Шостка, міськрайцентр зайнятості, управління економіки Шосткинської міської ради, КП «Індустріальний парк «Свема», фінансове управління Шосткинської міської ради, КП «УКБ» Шосткинської міської ради

6. Відповідальний виконавець програми

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради

7. Головні розпорядники коштів

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

8. Термін реалізації програми

2019-2022 роки

 

9. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет міста Шостка,

Державний бюджет

 

10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього:

у тому числі:

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

5900,0

930,0

930,0

930,0

 

кошти місцевого бюджету:

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

1247,0

930,0

930,0

930,0

кошти державного бюджету:

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

4653,0

-

-

-

2. Стан і аналіз проблем

малого і середнього підприємництва в місті.

 

Розвиток малого підприємництва є особливим і вкрай важливим сегментом господарського комплексу, інструментом участі значної частини економічно активного населення міста у підприємницькій діяльності, має суттєвий вплив на  підвищення надходжень до бюджетів всіх рівнів, зниження рівня безробіття.

Станом на 01.01.2019 року в місті було зареєстровано 1394 суб’єкти господарювання – юридичні особи та 3128 суб’єктів господарювання фізичних осіб-підприємців.

В місті працює 21 середнє підприємство, 268 малих підприємств - юридичних осіб. Обсяг реалізованої продукції підприємствами малого бізнесу складає 782,9 млн.грн., або 16,0% від загальноміського показника. Фізичні особи – підприємці, в кількості 2405 осіб, реалізують 20,3% загальноміського обсягу реалізації продукції, робіт та послуг.

З метою покращення бізнес-клімату на території міста Шостка діє індустріальний парк «Свема», створений з метою залучення інвестицій в економіку міста, та наукового потенціалу для виробництва інноваційної продукції, створення нових економічних стандартів. Розвиток сучасного суспільства значною мірою визначається наявністю й ефективністю інноваційних процесів, що відбуваються у ньому, та обумовлюють перетворення результатів наукових робіт у нові продукти, технології , послуги. Сьогодні у світі одним з найбільш ефективних механізмів реалізації такого перетворення є інноваційні структури і,  насамперед,  сучасні Смарт-центри. Досвід розвинених країн свідчить, що такі інноваційні структури створюють сприятливі умови для ефективної діяльності та розвитку інноваційних підприємств, що реалізують оригінальні науково-технічні ідеї. Смарт-центри є предметом обговорення, і багато європейських міст все активніше застосовують стратегічні підходи переходу до розумного статусу. Смарт-центр представляє собою цілісну концепцію розумної інтеграції інформаційних і комунікаційних технологій. Щоб Індустріальний парк «Свема» розвивався як сучасний комплекс для розміщення малих та середніх підприємств розроблено проект будівництва на території Парку Смарт-центру індустріального парку «Свема», який стане ефективним майданчиком для розробки сучасних технологій, сприятиме розвитку науково-технічних досліджень.  Загальна сума проекту 5170,0 тис.грн.

Завдяки наданню компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності та тих, хто має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та статус безробітного, у 2018 році працевлаштовано 47 осіб.

 З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних здійснюється їх професійне перенавчання, проводяться семінари та консультації для підприємців та бажаючих розпочати власну справу з питань ведення бізнесу.

Дедалі відчутнішою є частка малого бізнесу в доходах місцевого бюджету. Внески підприємців, зайнятих у малому та середньому бізнесі у 2018 році склали 50,1%.

З кожним роком все більше суб’єктів малого та мікро підприємництва залучаються до закупівлі товарів, виконання робіт, послуг для державних і місцевих замовлень за рахунок бюджетних коштів. Протягом 12 місяців 2018 року кількість замовлень становила відповідно 847 та 2382 одиниць, обсяги замовлень складали 77,4% від загальної кількості замовлень.

У 2018 році загальна площа нерухомого майна комунальної власності територіальної громади переданої в оренду суб’єктам господарювання склала 2011,44 м.кв., надано в оренду 23 земельні ділянки загальною площею 29,3 га.

З метою створення сприятливого бізнес-середовища, вдосконалення правового регулювання господарських відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, триває робота по виконанню вимог регуляторного законодавства. Станом на 01.01.2019 року в місті діє 10 регуляторних актів. Відстеження результативності регуляторних актів здійснюється згідно плану-графіку відстеження регуляторних актів.

 

При виконавчому комітеті Шосткинської міської ради діє рада підприємців, де залучені представники депутатського корпусу малого та середнього бізнесу міста.

                              

Центр надання адміністративних послуг міста Шостка, який відкрито у квітні 2012 року, сприяє розвитку малого та середнього бізнесу в місті та діє з метою вирішення проблем з отримання документів дозвільного характеру, зменшення часових рамок отримання цих документів, застосування принципу «єдиного вікна» у прийомі документів, зменшення перешкод для розвитку підприємництва, скорочення витрат часу підприємців при отриманні дозвільних документів на започаткування власної справи, надання консультативної та практичної допомоги з питань відкриття нових об’єктів, здійснення підприємницької діяльності.

Центр здійснює діяльність за принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та видача результатів послуг здійснюється виключно через адміністраторів Центру.

Громадяни  та суб’єкти господарювання міста мають можливість отримати в ЦНАПі 42 види послуг. З 04.04.2016 ЦНАП м.Шостка приймає, опрацьовує та видає документи, пов’язані з  реєстрацію/зняттям з реєстрації місця проживання фізичних осіб.

На офіційному веб-сайті Шосткинської міської ради (www.shostka-rada.gov.ua) створено і постійно оновлюється сторінка «Центр надання адміністративних послуг», на якій можна ознайомитись з інформацією щодо функціонування Центру та переліком послуг.

Протягом 12 місяців 2018 року за отриманням консультацій до Центру звернулось 39918 осіб, з них  1201 - суб’єкти господарювання, надано працівниками ЦНАПу - 50299 послуг, з них суб’єктам господарювання - 1201. 

Результати аналізу розвитку в умовах економічних реформ свідчать про необхідність формування та проведення підтримки малого підприємництва на рівні місцевого самоврядування. У рамках Програми заплановано ряд заходів, спрямованих на формування в місті сприятливого бізнес-середовища та інвестиційного клімату, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи обслуговування малого підприємництва, підтримки і захисту прав та інтересів; розширення масштабів підприємницької діяльності в різних сферах економіки та підвищення добробуту населення міста; залучення широких верств населення до підприємницької діяльності.

 

3. Передумови розроблення програми

 

          Програму розроблено на підставі Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», рішення Сумської обласної ради від 22.12.2016 «Про програму розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2017-2019 роки» зі змінами.

 

4 Мета Програми

 

Мета Програми - забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади.

 

5. Очікувані  показники

ефективності реалізації заходів Програми

 

В результаті реалізації програмних заходів очікується:

-        збільшення податкових надходжень до бюджету міста від діяльності суб’єктів підприємництва;

-        створення додаткових робочих місць, скорочення рівня безробіття;

-        підвищення соціальної відповідальності малого та середнього бізнесу, створення ефективної, прозорої взаємодії між владою та бізнесом, розвиток державно-приватного партнерства;

-        покращення інформаційного та консультаційного забезпечення суб’єктів малого підприємництва, підвищенню рівня правової та економічної грамотності підприємців;

-        забезпечення малого бізнесу підготовленими кадрами;

-        забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики.

 

6. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

 

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради щокварталу здійснює моніторинг виконання структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, іншими установами, організаціями запланованих заходів Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснює Шосткинська міська рада шляхом аналізу підготовлених відділом торгівлі та підтримки підприємництва міської ради річних звітів про стан виконання заходів Програми.

 

 

 

Секретар міської ради                                                    О.М.Чанцева-Коваленко         

 

 

 

Додаток до програми

Заходи Програми

з/п

Пріоритетні

завдання

Зміст заходу

Термін

вико-нання

Виконавці

Джерела

фінан-

сування

Вартість, тис.грн.

 

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

І. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.1.

Зменшення регуляторних витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва на виконання положень регу-ляторних актів, виданих органами місцевого самоврядування

1.1.1. Сприяння в проведенні навчання, виїзних зустрічей, семінарів, консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва з питань регуляторної політики у сфері господарської діяльності

 

 

 

2019-2022

роки

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.2. Запровадження М-Тесту, як складової аналізу регуляторного впливу

2019-2022

роки

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради, структурні підрозділи Шосткинської міської ради- розробники регуляторних актів 

-

-

-

-

-

 

1.2.

Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики розробниками проектів регуляторних актів

 

1.2.1. Проведення перегляду чинних регуляторних актів відповідно до ст.11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

2019-2022

роки

Структурні підрозділи Шосткинської міської ради- розробники регуляторних актів 

-

-

-

-

-

 

1.3.

 

Надання підтримки у реалізації встановлених законом прав суб'єктів малого і середнього підприємництва в одержанні документів –

дозвільного характеру та адміністратив-них послуг

1.3.1. Здійснення моніторингу ефективності функціонування центру надання адміністративних послуг

2019-2022

роки

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради, ЦНАП міста Шостка

-

-

-

-

-

 

1.3.2. Організація консульта-ційних заходів, зокрема семінарів, засідань за «круглим столом» з питань удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг

 

2019-2022

роки

ЦНАП міста Шостка

-

-

-

-

-

 

1.4.

Упорядкування та удосконалення процедур здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

1.4.1.Проведення моніторингу кількості заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів малого і середнього підприємництва з метою зниження тиску на суб’єктів господарювання

2019-2022

роки

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради

-

-

-

-

-

 

1.5.

Удосконалення законодавчої бази, що регулює відносини у сфері підприємницької діяльності

1.5.1.Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів в сфері підприємництва

2019-2022

роки

Рада підприємців при виконавчому комітеті Шосткинської міської ради, відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради, управління економіки міської ради

-

-

-

-

-

 

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

2.1.

Розроблення та впровадження програм фінансової державної підтримки суб’єктів підприємництва

2.1.1. Надання суб’єктам малого підприємництва часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах, для розвитку підприємницької діяль­ності за пріоритетними для Сумської області напрямками

2019-2022

роки

Фінансове управління міської ради,  відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради

Місцевий бюджет

600,0

800,0

800,0

800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Залучення міжнародних організацій до кредитування

 

2.2.1. Сприяння в залученні коштів, грантів  міжнародних фінансових організацій, іноземних банків, інших недержавних установ для підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва

2019-2022

роки

Управління економіки міської ради, відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради

-

-

-

-

-

 

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення

3.1.

Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого і середнього  бізнесу

3.1.1. Оприлюднення на веб-сайті, бази даних об’єктів комунальної форми власності, що пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого і середнього підприємництва

2019-2022

роки

Відділ комунальної власності міської ради

-

-

-

-

-

 

3.1.2. Залучення відповідно до чинного законодавства суб’єктів малого і середнього підприєм-ництва до виконання місцевих замовлень, закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів.

2019-2022

роки

Головні розпорядники коштів

 

-

-

-

-

-

 

3.2.

Посилення ролі бізнес-громадськості у розв’язанні  проблем підприємництва

3.2.1. Сприяння у створенні і функціонуванні консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів створених при виконавчому комітеті міської ради

 

2019-2022

роки

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради

-

-

-

-

-

 

3.3.

Розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва

 

3.3.1.  Створення та забезпечення діяльності електронної «скриньки» звернень для підприємців

 

2019-2022

роки

Сектор з питань внутрішньої політики міської ради

-

-

-

-

-

 

3.3.2. Проведення інформаційних семінарів для безробітних з орієнтацією їх на підприємницьку діяльність

 

2019-2022

роки

Міськрайцентр зайнятості

Кошти Фонду

загаль-но-обов’яз-кового держав-ного соціаль-ного стра-хування на випа-док без-робіття

-

-

-

-

 

3.3.3. Проведення на базі  індустріального парку «Свема» науково-практичних конференцій, бізнес-форумів, круглих столів з залученням навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств.

2019-2022

роки

КП «Індустріальний парк «Свема», управління економіки міської ради

-

-

-

-

-

 

3.3.4. Проведення інформаційно-розяснювальної роботи щодо формування в суспільстві соціально відповідального бізнесу, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати «без конвертів»

2019-2022

роки

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, управління Держпраці в Сумській області, Шосткинська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області, Шосткинське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Сумській області

-

-

-

-

-

 

3.4.

Популяризація підприємницької діяльності та підвищення конкуренто-спроможності малого та середнього підприємництва в місті

3.4.1. Відзначення Дня підприємця та проведення міського конкурсу на звання «Кращий підприємець року»

 

2019-2022

роки

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради

Місцевий бюджет

30,0

30,0

30,0

30,0

 

3.4.2. Сприяння щодо участі суб’єктів господарювання в регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України»

2019-2022

роки

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради

-

-

-

-

-

 

3.4.3. Проведення тематичних виставок-продажів, ярмарків сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, непродовольчих товарів, робіт і послуг місцевого виробництва

2019-2022

роки

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради, суб’єкти господарювання

Кошти суб’єктів господа-рювання

-

-

-

-

 

3.5.

Організація підготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів для сфери підприємництва

3.5.1. Залучення підприємців до участі в програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

 

2019-2022

роки

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради

Місцевий бюджет

30,0

30,0

30,0

30,0

 

3.5.2. Організація та проведення на базі вищої та професійно-технічної освіти підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого підприємництва.

2019-2022

роки

Міськрайцентр зайнятості

-

-

-

-

-

 

3.6.

Розвиток міжнародного співробітництва

3.6.1. Вивчення іноземного досвіду щодо форм підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва в рамках міжнародного співробітництва

 

2019-2022

роки

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради

Місцевий бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

 

IV. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

4.1.

Створення та підтримка діяльності об’єктів, що надають послуги підприємництву

4.1.1. Сприяння роботі бізнес-інкубатору Шосткинського інституту Сумського державного університету

 

2019-2022

роки

Управління економіки міської ради, відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради

Місцевий бюджет

50,0

50,0

50,0

50,0

 

4.1.2.Опрацювання питання створення міського фонду підтримки підприємництва

 

2019-2022

роки

Фінансове управління міської ради, відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради

-

-

-

-

 

4.1.3. Розвиток інфраструктури індустріального парку «Свема»:

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво Смарт-центру індустріального парку «Свема»

2019 рік

КП «Індустріальний парк «Свема», управління економіки міської ради, УКБ міської ради

Місцевий бюджет

 

Державний бюджет

517,0

 

 

 

 

4653,0

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Всього:

 

 

Місцевий бюджет

 

Державний бюджет

 

 

1247,0

 

 

4653,0

 

 

930,0

 

 

-

 

 

930,0

 

 

-

 

 

930,0

 

 

-

 

                       

 

 

20.02.19

 

 

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"