Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

12. Сектор реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Шосткинської міської ради

  Інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються сектором реєстрації фізичних осіб Шосткинської міської ради

  


  

 

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  Горького, 14/а 

 

Email:   dozvilcentr@ukr.net

 

Начальник :  Григорев Євгеній  Валерійовичт. (05449) 7-47-77

Старший інспектор сектору:  Шабельникова Ольга Євгенівна, т. (05449) 7-47-77

Старший інспектор сектору:  Рильська Ганна Олександрівна, т.  (05449) 7-47-77

 

Графік особистого прийому громадян керівником : четвер  з 13.00 до  17.00 год  

 

 

Положення   про сектор реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб

 

РОЗДІЛ  I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        1.1. Сектор реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Шосткинської міської ради (далі — Сектор) є виконавчим органом Шосткинської міської ради, підпорядкований виконавчому комітету міської ради та міському голові, підзвітний та підконтрольний Шосткинській міській    раді.
         1.2. Положення про Сектор затверджується рішенням Шосткинської міської ради.
         1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

РОЗДІЛ II ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ.

2.1.   Завдання    Сектору:
         2.1.1. Формування та ведення реєстру територіальної громади міста Шостка;
         2.1.2. Здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання/ перебування         фізичних    осіб;
         2.1.3. Формування та передача відомостей щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування до територіальних підрозділів державної      міграційної         служби;
         2.1.4. Формування та передача відомостей, передбачених законодавством про виборців до відділу ведення Державного реєстру виборців;
         2.1.5. Формування та передача відомостей, передбачених законодавством до територіального управління Держстату України;
         2.1.6. Формування та передача відомостей, передбачених законодавством     до         військового         комісаріату.
         2.2.   Функції      Сектору:
          2.2.1. Розроблення та участь у розробленні проектів нормативно- правових актів, що відносяться до повноважень Сектору, та організація їх виконання.
         2.2.2. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання/перебування     фізичних         осіб.  
         2.2.3. Забезпечення оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб'єктам звернення інформації для отримання адміністративних послуг.
         2.2.4. Інформування міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради про порушення вимог законодавства з питань компетенції   Сектору.  
         2.2.5. Розгляд звернень, пропозицій, скарг фізичних і юридичних осіб, що         належать    до     компетенції         Сектору.  
         2.2.6. Організація ведення діловодства та зберігання документів відповідно  до         встановлених      правил.  
         2.2.7. У межах своєї компетенції участь у роботі, пов’язаної з підготовкою та укладенням договорів (контрактів), у здійсненні заходів, спрямованих навиконання         договірних зобов’язань.  
         2.2.8. Організація виконання розпорядчих документів міської ради та її
виконавчого комітету в межах повноважень відділу.
         2.2.9. Здійснення обміну відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до м. Шостка в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів        України.  
        

РОЗДІЛ III ПРАВА СЕКТОРУ.

         3.1. Безоплатно одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи та інформацію, необхідну для виконання покладених на Сектор завдань, в установленому законом порядку.
         3.2. Порушувати клопотання перед міським головою, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами виконавчого комітету міської ради щодо вжиття заходів у частині матеріально-технічного та організаційного забезпечення роботи Сектору.
         3.3. Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до завдань та функцій Сектору, а також здійснення заходів, які проводяться Сектором відповідно  до     покладених          на         нього завдань.  
         3.4. Вимагати від суб’єктів звернення подання документів у повному обсязі, передбаченому чинним законодавством, та надання достовірної інформації.
         3.5. Вносити пропозиції міському голові, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючому справами виконавчого комітету міської ради щодо вдосконалення процедури реєстрації місця проживання.

РОЗДІЛ IV ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЕКТОРУ.

         4.1. Організація роботи Сектору здійснюється відповідно до вимог Регламенту роботи виконавчого комітету Шосткинської міської ради, інших нормативно-правових         та      розпорядчих       актів.  
          4.2. Працівники Сектору підпорядковані начальнику Сектору з питань реєстрації         місця проживання/перебування      фізичних    осіб   (далі–начальник         Сектору),йому    підзвітні     та      підконтрольні.  
         4.3. Штатний розпис Сектору затверджується розпорядженням міського голови в межах установленої чисельності та фонду оплати праці.
         4.4. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством.
         4.5. Начальник Сектору: здійснює керівництво діяльністю Сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань та функцій; організовує діяльність Сектору, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи Сектору; забезпечує розробку та подання на затвердження міському голові посадових інструкцій адміністраторів та службовців Сектору ; організовує здійснення інформаційного та матеріально-технічного забезпечення Сектору; забезпечує підготовку проектів рішень та внесення їх на розгляд Шосткинської міської ради і виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, що належать до їх компетенції; надає в установленому порядку та в строки, передбачені чинним законодавством, посадовим особам виконавчих органів міської ради документи, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань; відповідає за стан діловодства, обліку та звітності відділу; дає відповідні доручення працівникам Сектору щодо виконання покладених на Сектор завдань; забезпечує дотримання працівниками Сектору трудової дисципліни та правил охорони праці; вносить пропозиції міському голові щодо призначення, переміщення, звільнення та заохочення, накладення стягнень на працівників Сектору; організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів; сприяє створенню належних умов праці у Секторі, вносить пропозиції міському голові, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючому справами виконавчого комітету міської ради щодо матеріально-технічного забезпечення Сектору; розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників Сектору; веде особистий прийом громадян; у межах своїх повноважень організовує ділове листування; здійснює інші повноваження відповідно до актів законодавства, рішень міської ради та її виконавчого      комітету,         даного        Положення.
         4.7. Повноваження начальника, працівників Сектору визначаються
їх      посадовими         інструкціями.   
         4.8. Працівники Сектору призначаються на посади та звільняються з посад міським головою у встановленому законодавством порядку.
         4.9. Працівники Сектору несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством.

РОЗДІЛ  V ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

         5.1. Припинення діяльності Сектору здійснюється відповідно до чинного законодавства на підставі рішення міської ради.
         5.2. Утримання Сектору здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

 

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"