Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 Послуги, які надаються Управлінням «Центр надання адміністративних послуг у місті Шостка»

  Інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються Центром надання адміністативних послуг

  Бланки заяв

 


  

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  Горького, 14/а 

 

Email:    dozvilcentr@ukr.net

 

Заступник міського голови :  Могильний Віталій Володимирович , т. (05449)4-24-13

Адміністратор:  Дмитренко Аліна Борисівна, т. (05449) 7-47-77

Адміністратор:  Лакоза  Тетяна Валеріївна , т.  (05449) 7-47-77

Адміністратор: Жукова Софія Олександрівна,  т.  (05449) 7-47-77

Адміністратор: Швага Олена Євгенівна (з земельних питань, адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  Садовий бульвар, 14, каб. 42 ), т.  (05449) 7-09-01

Старший інспектор: Калиновська Світлана Леонідівна, т.  (05449) 7-47-77

 

Графік особистого прийому громадян керівником : четвер  з 14.00 до  17.00 год  

 

                    

Графік прийому громадян Центром надання адміністративних послуг міста Шостка

 

 

День тижня

Час прийому документів 

 

Понеділок 

 Не приймальний день

 

Вівторок

 09.00 – 16.00

 

Середа

 09.00 – 16.00

 

Четвер

 

 09.00 - 16.00

П’ятниця

 08.30 – 15.30

 

Субота

 08-30 – 15-30

 

Неділя  

Вихідний 

 

 

 

 Корисна інформація,  інформація про перелік необхідних документів за посиланням  http://dmsu.gov.ua/posluhy 

 

 

Положення   про управління «Центр надання адміністративних послуг у місті Шостка»

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Управління «Центр надання адміністративних послуг у місті Шостка» (далі – Центр) утворюється Шосткинською міською радою з метою забезпечення надання адміністративних та інших послуг. Центр є виконавчим органом Шосткинської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Центр підконтрольний і підзвітний Шосткинській міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Шосткинської міської ради, положенням про Центр.

 

РОЗДІЛ IІ. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ 

2.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

2.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.4. Центр забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначаються органом, що прийняв рішення про його утворення.

2.5. У Центрі за рішенням органу, що його утворив, також може здійснюватись прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів непов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання       тощо).       

       

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ

3.1. Центр очолює начальник.

3.2. Начальник та адміністратори Центру призначаються на посаду розпорядженням міського голови та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства.

3.3. Начальник відповідно до завдань, покладених на Центр:

3.3.1. здійснює загальне керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, забезпечує організацію та взаємодію адміністраторів Центру з суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг;

3.3.2. координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

3.3.3. організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

3.3.4. сприяє створенню належних умов праці в Центрі, вносить пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення  Центру;

3.3.5. розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів;

3.3.6. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

3.4. Адміністратори Центру мають право інформувати начальника та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

3.5. Посадові інструкції адміністраторів Центру затверджуються начальником, посадова інструкція начальника – міським головою.

3.6. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень можуть утворюватись віддалені місця для роботи адміністраторів Центру.

3.7. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр і становить не менше п’яти днів на тиждень та семи годин на день. При цьому прийом суб’єктів звернень у Центрі здійснюється без перерви на обід та не менше як один день на тиждень до 20-ї години. За рішенням органу, що утворив Центр, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

3.8. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання послуги без сторонньої допомоги.

3.9. Загальні принципи роботи всіх учасників з надання адміністративних послуг:

3.9.1. доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;

3.9.2. дотримання стандартів надання послуг;

3.9.3. відповідність розміру плати за послуги, пов’язаної з їх наданням;

3.9.4. відкритість та прозорість;

3.9.5. зрозумілість процедур;

3.9.6. оперативність у вирішенні питань;

3.9.7. забезпечення доступу суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

3.10. Принципи співпраці всіх учасників з надання адміністративних послуг:

3.10.1. суворе дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють порядок надання адміністративних послуг;

3.10.2. встановлення єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру на надання інших адміністративних послуг;

3.10.3. забезпечення рівності прав суб’єктів звернень;

3.10.4. дотримання принципу організаційної єдності;

3.10.5. інформування всіх учасників про зміни, які відбулися в законодавчих та інших нормативно-правових актах щодо процедур надання адміністративних послуг;

3.10.6. оперативне реагування та усунення виявлених недоліків, які можуть стати причиною порушення термінів надання адміністративних послуг та погіршувати якість обслуговування відвідувачів;

3.10.7. сприяння налагодженню прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників , адміністративних органів та суб’єктів  звернень.

3.11. Кількість робочих місць, задіяних в обслуговуванні відвідувачів, встановлюється виходячи із технічних можливостей Центру та враховуючи необхідність створення комфортних умов для суб’єктів  звернень.

3.12. Суб’єкт  звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора.

3.13. У приміщенні Центру спеціалістами Шосткинського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Сумської області можуть проводитися  консультації громадян з питань пенсійного забезпечення.

 

РОЗДІЛ ІV. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ 

4.1. Підготовка проектів рішень Шосткинської міської ради та її виконавчого комітету, а також проектів розпоряджень Шосткинського міського голови з питань надання адміністративних послуг.

4.2. Організація роботи по виконанню вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та інших законів України та інших нормативних актів, а саме:

4.2.1.  надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

4.2.2. приймання від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

4.2.3. видача або забезпечення надсилання через засоби зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4.2.4. організація забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

4.2.5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

4.2.6. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

РОЗДІЛ V. ПРАВА ЦЕНТРУ 

5.1. Адміністратори Центру мають право:

5.1.1. безоплатно одержувати від суб’єкту надання адміністративних послуг, державних органів,  органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи  та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

5.1.2. погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади  та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

5.1.3. посвідчувати власним підписом та печаткою копії (фото копії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5.1.4. вимагати від суб’єктів звернення подання документів у повному обсязі, передбаченому чинним законодавством та надання достовірної інформації.

5.1.5. відмовляти в прийнятті та реєстрації неповного пакету документів.

5.2. Адміністратор має іменну печатку із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

5.3. Адміністратори мають право порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

5.4. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

5.5.  Розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

РОЗДІЛ VI. НАДАННЯ СУПУТНІХ ПОСЛУГ В ЦЕНТРІ

 

6.1. У приміщені Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

6.2. Супутні послуги надаються суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється суб’єктом надання адміністративних послуг, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

6.3. Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків, заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакету документів.

 

РОЗДІЛ VII. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

7.1  Фінансування поточної діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також за рахунок інших джерел, незаборонених чинним законодавством України.

7.2. Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

 

РОЗДІЛ VІIІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА СЛУЖБОВЦІВ ЦЕНТРУ

 

8.1.Суб’єкти надання адміністративної послуги, адміністратори та службовці Центру за порушення вимог законодавства щодо порядку надання адміністративних послуг та розголошення інформації про особу, яка стала їм відома в процесі виконання їх повноважень, несуть відповідальність у порядку, визначеному діючим законодавством України.

8.2. Дії або бездіяльність посадових осіб та службовців можуть бути оскаржені до керівництва відповідного суб’єкту надання адміністративної послуги, міського голови, до судових та правоохоронних органів у порядку, встановленому діючим законодавством України.

8.3. Шкода, заподіяна посадовими особами та службовцями суб’єктам звернень під час виконання їх обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому діючим законодавством України.

8.4. Посадові особи та службовці несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ     IX.    ІНФОРМУВАННЯ    ГРОМАДСЬКОСТІ   ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРУ ТА ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

 

9.1.   Інформування громадськості здійснюється з приводу прийнятих щодо Центру рішень Шосткинської міської радита її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

9.2.  Інформування громадськості про діяльність Центру проводиться шляхом підготовки та публікації матеріалів у засобах масової інформації, на веб-сайті Шосткинської міської ради та інше.

    

РОЗДІЛ X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Шосткинською міською радою.

10.2. Рішення щодо ліквідації або реорганізації Центру приймаються Шосткинською міською радою.

 

 

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"