Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

9. Сектор з фізичної культури і спорту Шосткинської міської ради

 

 

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Садовий бульвар, 14,  каб.5

 

Email: sport_shostka@ukr.net

 

В.о. завідувача сектором: Ждаміров Віктор Максимович,  т. (05449) 70439

 

Графік особистого прийому громадян керівником: середа з 9.00 до 12.00 год.

 

 Нормативно-правові акти, якими керується в роботі сектор з фізичної культури і спорту:

 

Бюджетний кодекс України (Закон від 8 липня 2010 року  № 2546-УІ) зі змінами

Закон України  "Про фізичну культуру і спорт" № 770-ХХУ від 18.06.1999р.

Постанова КМУ від 18.01.2003р. №49 "Про утворення центрів фізичного здоровя населення "Спорт для всіх""

Рішення міської ради від 22.12.2017р. "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2018 рік"

Рішення міської ради від 14.12.2016р. "Про програму розвитку фізичної культури і спорту міста Шостка на 2017-2020 роки"

Рішення міської ради від 14.03.2003р. "Про утворення міського центру фізичного здоровя населення "Спорт для всіх""

Закон України "Про державний бюджет на 2018р."

 

Організації, що належать до сфери управління:

 

 

№ пп

Назва

Адреса

Директор

Телефон

1

КДЮСШ «Барса» управління освіти

м.Шостка, вул. Свободи, 76

Дейко Алла Федорівна

(05449)

62479

2

Міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”

м. Шостка, вул.Садовий бульвар, 14

Альоша Віктор Миколайович

(05449)

73268

3

КЗ «Шосткинський міський фізкультурно-оздоровчий центр»

м. Шостка,  вул. Чернігівська,20а

Самошкіна Раїса Сергіївна

(05449)

42304

 

  

   

Положення про сектор з фізичної культури та спорту Шосткинської міської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.         Сектор з фізичної культури і спорту (далі - сектор) є виконавчим
органом   Шосткинської міської ради, що утворюється міською радою, підзвітним і підконтрольним   міській   раді  та   підпорядкований   міському   голові та виконавчому комітету міської ради.

 

1.2.         Сектор у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  і  законами України,  постановами Верховної ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також положенням про сектор.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

2.1.        Метою  діяльності  сектору   є  створення   сприятливих  умов  для функціонування у м. Шостка закладів, установ, організацій та підприємств
сфери фізичної культури та спорту, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури та спорту.

2.2.        Завданнями сектору є:

- сприяння реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту в м. Шостка, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку усіх вікових категорій мешканців, забезпечення їх рівних прав та можливостей;

- визначення пріоритетних напрямків діяльності в м. Шостка в сфері фізичної культури та спорту, всебічна підтримка та розвиток таких напрямків;

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту на міському рівні;

- підготовка аналітичних, інформаційних і статистичних матеріалів, організація проведення досліджень стану розвитку фізичної культури та спорту;

- організація   роботи   закладів,   установ,   організацій  та  підприємств комунальної   власності   територіальної   громади   міста,   діяльність   яких спрямована на вирішення питань сфери фізичної культури та спорту;

- координація та забезпечення діяльності закладів, установ, організацій і
підприємств усіх форм власності сфери фізичної культури та спорту м. Шостка;

- координація та контроль за роботою підвідомчих установ, закладів і
організацій, які діють у сфері фізичної культури та спорту і відносяться до
комунальної власності територіальної громади міста;

- забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту з органами державної влади, недержавними та громадськими організаціями;

- формування та реалізація кадрової політики в інтересах територіальної громади міста у сфері фізичної культури та спорту;

- надання організаційної та методичної підтримки закладам, установам, організаціям і підприємствам м. Шостка, що діють у сфері фізичної культури та спорту;

- сприяння роботі дитячих, молодіжних спілок, федерацій, асоціацій, інших громадських організацій у вирішенні питань фізичної культури та спорту;

- створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх
здібностей, впровадження системи відбору та підтримки обдарованих дітей та
молоді;

- сприяння вирішенню питань соціального захисту, освіти, праці, побуту, охорони здоров'я, забезпечення прав та законних інтересів спортсменів, кадрових працівників сфери фізичної культури та спорту;

- організація роботи з пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ у мешканців м. Шостка;

- розроблення та реалізація разом з місцевими органами виконавчої влади, громадянами та об'єднаннями громадян заходів, спрямованих на подальший розвиток фізичної культури та спорту;

- забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій і соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення;

- організація та проведення спортивно-масових заходів серед широких верств населення, сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху, залучення громадян до раціонального використання вільного часу засобами фізичної культури та спорту, організація оздоровлення населення.

2.3. Сектор під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

 

IІІ.      ПОВНОВАЖЕННЯ СЕКТОРУ

3.1. Розробляє проекти міських, комплексних і цільових програм з питань фізичної культури та спорту, виносить їх в установленому порядку на розгляд Шосткинської міської ради, а також вносить пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення.

3.2. Бере участь у розробці проекту місцевого бюджету  м.Шостка та міської програми економічного і соціального розвитку, формуванні та реалізації інвестиційної політики за основними напрямками діяльності.

3.3. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення громадян за видатні заслуги в розвитку фізичної культури та спорту.

3.4. Організовує спортивні змагання, навчально-тренувальні збори та інші заходи.

3.5. Погоджує проведення в місті всеукраїнських і міжнародних заходів з питань, що входять до його компетенції.

3.6. Координує в межах своєї компетенції діяльність федерацій з видів спорту, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності щодо організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

3.7. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність щодо стану фізичної культури та спорту в місті.

3.8. Забезпечує    дотримання    стандартів,    спортивної    класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту.

3.9. Сприяє      і      всебічно      підтримує      розвиток      олімпійського, параолімпійського руху та спорту ветеранів в місті.

3.10. Сприяє організації масового самодіяльного спорту, спорту інвалідів, організовує надання закладами фізичної культури та спорту оздоровчих послуг
населенню.

3.11. Здійснює інформаційно-пропагандистську діяльність.

3.12. Вживає    заходів    щодо    розвитку    мережі    дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у межах своїх повноважень забезпечує контроль за їх діяльністю.

3.13. Забезпечує   в   межах   своїх   повноважень   участь   спортсменів, спортивних команд міста в обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях;       

3.14. Перевіряє разом з іншими структурними підрозділами стан роботи з фізичної культури та спорту в навчальних і позашкільних закладах, а також напідприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності.

3.15. Бере участь в розробленні та впровадженні заходів щодо створення та   зміцнення   матеріально-технічної  бази   об'єктів   і   споруд   спортивного
призначення, забезпечує утримання їх у належному стані, залучає до цієї роботи інвесторів.

3.16. Забезпечує    контроль    за    дотриманням    підприємствами    та організаціями незалежно від форми власності законодавства з питань фізичної культури та спорту.

3.17. Вживає     заходів     щодо     забезпечення     соціального     захисту спортсменів, тренерів і фахівців у сфері фізичної культури та спорту.

3.18. Бере участь у комплектуванні складу збірних команд міста з видів спорту та в організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях.

3.19. Вживає заходів для розширення міжнародного співробітництва у
сфері фізичної культури та спорту, координує участь спортсменів, тренерів і
команд у міжнародних взаємообмінах спортивними делегаціями.

3.20. Здійснює контроль за цільовим використанням і технічним станом
об'єктів фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості в м. Шостка.

3.21. Забезпечує  своєчасний розгляд у  встановленому  порядку  заяв, звернень і скарг громадян і вживає заходів для усунення причин, що їх породжують.

3.22. Забезпечує   формування   та   затвердження   календарних   планів навчально-тренувальних зборів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;

3.23. Забезпечує проведення заходів, затверджених календарним планом навчально-тренувальних зборів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів
у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.24. Забезпечує    організацію    спортивно-масової    та    фізкультурно- оздоровчої роботи за місцем проживання, організовує літнє оздоровлення вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

3.25. Сприяє в установленому порядку фінансовій підтримці програм (проектів) фізкультурно-спортивних громадських організацій.

3.26. Отримує   в   установленому   порядку   від   інших   структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності  інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань.

3.27. Сектор у межах своїх повноважень, на підставі і на виконання актів законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання. 

3.28. Накази    сектору,    прийняті    в    межах    його    повноважень,    є обов'язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями
комунальної форми власності.

3.29. Готує в установленому порядку пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ, організацій і закладів у
сфері  фізичної культури та спорту, розташованих на території міста, які перебувають у комунальній власності.

3.30.  Веде облік розташованих на території м. Шостка закладів спортивної направленості незалежно від форми власності.

3.31. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

ІV. СТРУКТУРА СЕКТОРУ

4.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду  та звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства.

4.2. На посади спеціалістів сектору можуть бути призначені особи, розпорядженням міського голови, згідно чинного законодавства.

4.3. Реорганізація чи ліквідація сектору є виключно компетенцією міської ради.

4.4.  У випадку зміни функцій, що виконуються сектором, у дане положення в установленому порядку, вносяться необхідні зміни.

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"