Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

16. Відділ комунальної власності Шосткинської міської ради

 Порядок приватизації державного і комунального майна

 Порядок відчуження об'єктів державної (комунальної) власності

 Перелік об’єктів комунальної власності Шосткинської міської ради

 Перелік об’єктів комунальної власності Шосткинської міської ради, що передані в оренду або в безкоштовне користування

 Перелік незадіяних земельних ділянок комунальної форми власності Шосткинської міської ради, які можуть бути передані в користування

 Перелік незадіяних нежитлових приміщень комунальної форми власності Шосткинської міської ради, які можуть бути передані в користування

 Перелік підприємств, установ комунальної власності

 Перелік земельних ділянок Шосткинської міської ради, що пропонується для здійснення забудови

 Перелік об’єктів комунальної власності Шосткинської міської ради

 Перелік вільних приміщень комунальної власності

 


 

 

Рішення 27 сесії Шосткинської міської ради VІ скликання "Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Шостка" 

Рішення 30 сесії Шосткинської міської ради VІ скликання "Положення про встановлення плати за землю на території міста Шостка"

Рішення 34 сесії Шосткинської міської ради VІ скликання " Про встановлення місцевих податків і зборів"

Рішення  6 сесії Шосткинської міської ради  VІ скликання  "Про удосконалення орендних відносин у м. Шостка"

 

Відділ комунальної власності інформує

 

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Садовий бульвар, 14,  каб.43,

 

Email:  vkv18@ukr.net

 

Начальник відділу:   Нагорна Людмила Іванівна,  (05449) 22449                

 

головний бухгалтер:  Колотуша Тетяна Володимирівна, т. (05449) 22449

 

 

Графік особистого прийому громадян керівником: понеділок з 08.00 до 12.00 год., з 13.00 до 17.00 год.    

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ комунальної власності Шосткинської міської ради

 

 

1.  Загальні положення

 

1.1.  Відділ комунальної власності (в подальшому – Відділ) є виконавчим органом  міської ради, створюється міською радою та їй підзвітний і підконтрольний, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові. Відділ в межах повноважень, визначених міською радою, здійснює державну політику у сфері приватизації та оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста. Здійснює організаційно – методичну роботу по управлінню комунальною власністю, її ефективне використання на території міста.

1.2. Відділ представляє майнові інтереси Шосткинської міської ради, та в межах своєї компетенції забезпечує виконання Конституції України, законів України, постанов Верховної ради України, Указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативних актів Фонду держаного майна України, рішень Шосткинської міської ради та виконкому, розпоряджень міського голови та цього Положення.

1.3.  Відділ є головним розпорядником коштів по кодам функціональної класифікації органів місцевого самоврядування та землеустрою.

1.4.  Відділ є юридичною особою, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням державного герба України із своїм найменуванням та фірмовий бланк.

 

  1. Завдання та повноваження Відділу.

 

2.1.    Основним завданням Відділу  є :

-         здійснення повноважень власника комунального майна ;

-         здійснення повноважень орендодавця комунального майна;

-         організація та проведення приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста;

-         продаж об’єктів приватизації;

-         здійснення повноважень власника щодо майна, яке приватизується відповідно до прийнятих ним рішень.

       2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень:

-         розробляє пропозиції щодо приватизації майна комунальної власності, вносить їх на розгляд міської ради для формування та затвердження міської програми приватизації, забезпечує виконання прийнятої програми;

-         формує та подає на затвердження міської ради перелік об’єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста і підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, за конкурсом  чи шляхом викупу;

-         приймає рішення про проведення оцінки будівель, споруд та інших приміщень, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

-         здійснює конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності;

-         приймає рішення про проведення інвентаризації комунального майна;

-         здійснює продаж об’єктів приватизації;

-         розглядає заяви про оренду  майна комунальної власності;

-         забезпечує надходження коштів  одержаних від приватизації комунального майна до місцевого бюджету м. Шостки;

-         проводить аукціони,  конкурси з продажу комунального майна;

-         оформляє акти прийому-передачі майна комунальної власності територіальної громади міста;

-         здійснює облік комунального майна;

-         складає статистичну, податкову, фінансову  звітність та кошториси витрат відділу;

-         одержує від підприємств, установ, організацій, що перебувають в комунальній власності інформацію, довідкові матеріали, необхідні для здійснення повноважень по управлінню та розпорядженню майном;

-         видає в межах своєї компетенції документи, накази, обов’язкові для виконання підприємствами, закладами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста .

 

3.  Права Відділу

 

   Відділ має право:

 

3.1.        Одержувати безоплатно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів державної статистики, підприємств, установ, закладів,  організацій звітні дані і інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

3.2.        Залучати в установленому порядку для виконання зобов’язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об’єктів приватизації,  додержання умов договорів оренди, експертів, аудиторів і представників місцевих органів виконавчої влади.

 

 

4.  Керівництво Відділом

 

           4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

           4.2. Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.

           4.3.  Начальник Відділу:

- керує діяльністю Відділу;

- розподіляє обов’язки між працівниками Відділу;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- діє без довіреності в межах повноважень, наданих цим Положенням, представляє Відділ в усіх  підприємствах, установах, закладах, організаціях міста.

 

5.   Фінансове забезпечення діяльності Відділу

 

            5.1. Відділ утримується за рахунок:

-  коштів місцевого бюджету;

-  інших джерел передбачених діючим законодавством

            5.2  Кошти на утримання Відділу, їх обсяг визначається сесією міської ради на підставі пропозицій міського голови  та начальника відділу. Нормативи відрахувань що передбачені в п.5.1 щорічно  затверджуються рішенням міської ради.

 

6.  Припинення діяльності Відділу.

 

6.1 Відділ ліквідується або реорганізується за рішенням Шосткинської міської ради.

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"