Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email:  centr-shostka@ukr.net

Адреса:  41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна, 14, каб. 3 .

Директор: Сокульська Ольга Федорівна, т. (05449) 4-03-03

Режим роботи:

 

Понеділок – четвер з 08-00 до 17.15

П’ятниця – з 08.00 до 17.15

Перерва на обід – 12.00 до 13.00

Субота-неділя вихідні

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Шосткинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

     1. Шосткинський міський центр соціальних служб для сім'ї,  дітей та молоді (далі -центр) є спеціальним закладом,  що забезпечує організацію та проведення на території міста Шостка соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

     2. Центр   у   своїй   діяльності   керується    Конституцією та законами України,  актами Президента України і Кабінету   Міністрів   України, наказами   Мінсім'ямолодьспорту, Держсоцслужби,  обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, рішеннями  обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, міського голови, а також положенням про центр.

     3. Основною метою діяльності центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

     4. Основними  принципами  діяльності  центру  є   законність, дотримання   і   захист  прав  людини,  системність,  доступність, конфіденційність,  відповідальність  за  дотримання   етичних   та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

     5. Центр утворюється, реорганізується і ліквідується Шосткинською міською  радою.

     6. Основними  завданнями  центру є:

     1)  участь  у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм  шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю,  зокрема   забезпечення   соціального   обслуговування, соціального супроводу  та  патронажу,  соціальної  профілактики і реабілітації,  соціальної та психологічної адаптації; 
     2) створення спеціалізованих  формувань  та  забезпечення  їх функціонування;

     3) залучення  громадськості  до проведення роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.  

     7. Центр:

     1) проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;

     2)  сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом:

      пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання;

      навчання та підготовки кандидатів в опікуни та піклувальники за направленням служби у справах дітей;

      соціального супроводження прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу;    

     3)  проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;

     4) забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;

     5) виконує інші функції відповідно  до  покладених  на  центр завдань.

     8. Центр під час виконання покладених на нього завдань:

     взаємодіє з обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з структурними підрозділами Шосткинської міської ради та її виконавчим комітетом,    підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;

     сприяє громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у

реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;

     залучає благодійні   організації,   громадські   організації, суб'єкти господарювання,  які проводять підприємницьку діяльність, до розв'язання  актуальних  соціальних  проблем  сім'ї,  дітей  та молоді;

     здійснює заходи  щодо  розроблення  та  поширення  соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації;

     сприяє волонтерській діяльності у  сфері  надання  соціальних послуг;

     веде облік проведеної соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю,  готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

     проводить соціологічні  дослідження  та  опитування  з  метою визначення проблем сім'ї, дітей та молоді;

     залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти,  а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім'ям,  дітям та молоді,  які перебувають  у  складних  життєвих  обставинах  та потребують сторонньої допомоги.

     9. Центр має право:

     1) вносити  Держсоцслужбі, обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Шосткинській міській раді та її виконавчому комітету пропозиції щодо  вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

     2) подавати  пропозиції  до  проекту  місцевого бюджету з питань, що належать до його компетенції;

     3) утворювати спеціалізовані  формування; 

     4) укладати    в    установленому    порядку    договори    з підприємствами,  установами  та  організаціями,   в   тому   числі іноземними, а також з волонтерами,   про   проведення  робіт,  спрямованих  на  виконання покладених на нього завдань;

     5) залучати спеціалістів підприємств,  установ та організацій за  погодженням з їх керівниками для розгляду питань,  що належать до компетенції центру;

     6) одержувати  від  підприємств,   установ   та   організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

     7) проводити   аналіз,   експертизу  та  здійснювати  нагляд, контроль за виконанням  соціальних  програм  і  проектів,  умовами життєдіяльності,   моральним,  психологічним  та  фізичним  станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;

     8) порушувати  клопотання про притягнення до відповідальності посадових  осіб,  винних  у  порушенні  законодавства   з   питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

     9) здійснювати захист прав та інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді.

     10. Соціальні послуги,  що надаються центром,  є державними і здійснюються на безоплатній основі.       

     11. Директор  центру призначається на посаду і звільняється з посади

міським головою, за погодженням з обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

     12. Директор центру:

     керує діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань,  законність  прийнятих  ним рішень;

     визначає ступінь відповідальності його працівників;

     затверджує структуру   та   штатний  розпис  центру  в  межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;

     затверджує положення  про  структурні  підрозділи  центру  та посадові інструкції його працівників;

     видає у       межах       своєї       компетенції      накази організаційно-розпорядчого характеру,  організовує і контролює  їх виконання;

     розпоряджається коштами    центру   в   межах   затвердженого кошторису;

     утворює у   центрі   конкурсні   та   атестаційні    комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників центру,  проводить атестацію державних службовців;

     призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

     застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення  на

працівників центру;

     здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

     13. Положення про  Шосткинський міський центр  затверджується  Шосткинською  міською радою за погодженням з обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

     14. Для   підвищення   ефективності   діяльності   центру   і підготовки  рекомендацій  з питань поліпшення соціальної роботи із сім'ями,  дітьми  та  молоддю  при  центрі   можуть   утворюватися консультаційні  та  методичні  ради,  які  проводять діяльність на громадських засадах.

     15. Виконавчій комітет Шосткинської міської ради забезпечує   центр приміщенням,   засобами   зв'язку,   меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.

     16. Діяльність   центру  фінансується  за рахунок коштів,  передбачених у місцевому бюджеті  за  відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел.

     17.  Кошторис центру затверджується міським головою.

     18. Штатна чисельність  працівників центру затверджується Шосткинською міською радою згідно з державними соціальними стандартами  і нормативами, що затверджені Мінсім’ямолодьспортом за погодженням з Мінфіном, МОЗ і МОН.

     19. Центр  є  юридичною  особою,  має   самостійний   баланс,

реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства,  печатку

із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм

найменуванням і символікою.
     20. Шосткинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є комунальна організація (установа, заклад).

     21. Повна назва організації - Шосткинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, скорочена - Шосткинський міський центр СССДМ.

     22. Місцезнаходження центру:

41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна, 14, каб.3

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"